Otevírací doba

Nonstop

Napište nám

info@autojeraby
prostejov.cz

Ceny pronájmu autojeřábů jsou smluvní.
Odběratel je povinnen zaslat dodavateli objednávku se všemi náležitostmi včetně podpisu / razítka.
Dodavatel objednávku potvrdí telefonicky / emailem.
Minimální účtovaná doba práce autojeřábu je 1 hod.
Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů, délku lze změnit dohodou.
Fotografie strojů použitých na stránkách Autojeřáby Prostějov jsou výlučným majetkem společnosti.
Používání těchto fotografií či jejich upravování a další šíření je zakázáno.
Nedovolené použití fotografií je považováno za porušení autorského práva, obchodní značky a osobních údajů.